Loading Events

« All Events

*ẢO* Nhóm hỗ trợ mất mát tự tử

March 18, 2027 @ 6:00 pm - 7:30 pm

Nhóm hỗ trợ miễn phí *ảo* hai tuần một lần (các buổi tối thứ Năm của tuần thứ nhất và thứ ba) dành cho những người trưởng thành đang đau buồn vì mất người thân vì tự sát. Nhóm này dành cho các thành viên gia đình của bệnh nhân Mission Hospice và tất cả những cá nhân có tang quyến sống trong khu vực dịch vụ địa lý của Mission Hospice.

Vui lòng liên hệ với Christine Kovach, LCSW qua email để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia nhóm.

Details

Date:
March 18, 2027
Time:
6:00 pm - 7:30 pm

Organizer

Isabel Stenzel, LCSW
Phone
650.554.1000
Email
istenzel@missionhospice.org

Our monthly email newsletter offers inspiration, support, and news about our events and programs Sign Up Here!

Peninsula Office

66 Bovet Road, Suite 100
San Mateo, CA 94402

South Bay Office

1688 Willow Street, Suite A-2
San Jose, CA 95125