Loading Events

« All Events

*ẢO* Nhóm hỗ trợ ghé thăm – Buổi sáng thứ bảy ngày 1/3/5

March 20, 2027 @ 10:00 am - 11:30 am

Nhóm hỗ trợ tang chế ghé thăm *ảo* hai tuần một lần này được cung cấp miễn phí qua video/điện thoại. Nhóm này dành cho các thành viên gia đình của bệnh nhân Mission Hospice và tất cả những cá nhân có tang quyến sống trong khu vực dịch vụ địa lý của Mission Hospice. 

Vui lòng liên hệ với Christine Kovach, LCSW qua email để biết thêm thông tin.

Details

Date:
March 20, 2027
Time:
10:00 am - 11:30 am

Organizer

Christine Kovach, LCSW
Phone
650.554.1000
Email
ckovach@missionhospice.org

Our monthly email newsletter offers inspiration, support, and news about our events and programs Sign Up Here!

Peninsula Office

66 Bovet Road, Suite 100
San Mateo, CA 94402

South Bay Office

1688 Willow Street, Suite A-2
San Jose, CA 95125